Sales Hub Academy
เข้าใจครบจบทุกเรื่อง Sales Training

Sales Training คือการฝึกอบรมการขายเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและสรรหาโอกาสในการขายใหม่ ๆ ตลอดจนการปิดการขาย

Sales Hub Academy Academy คือศูนย์ฝึกอบรมด้านการขายที่มีบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำ Sales Training ในทุกๆแวดวงของการขาย หากคุณเป็นคนนึงที่ต้องการพิชิตเป้าหมายและมี Growth mindset ที่พร้อมจะพัฒนาตัวเอง ที่ Sales Hub Academy Academy จะเป็นคำตอบสุดท้ายให้คุณ เรามีกระบวนการในการเรียนรู้จากย่อยเรื่องที่ยากมากๆให้เป็นเรื่องง่าย ทุกคอร์สได้รวบรวมข้อมูลและเทคนิคต่างซึ่งคุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดได้จริง ไม่ว่าจะเป็น B2B BSC รวมไปถึงธุรกิจ Start Up และ SME และคุณจะเข้าใจว่าการสร้างรายได้ให้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมและการให้บริการอื่น                           

สามารถติดตามข่าวสารทางเว็บตไซด์และที่เพจของเรา

 • Learning Design

  ร่วมวิเคราะห์ความต้องการเพื่อหา quick win กับทางองค์กรที่เข้าร่วมอบรมเพื่อหลังจากการฝึกอบรมแล้วสามารถนำสิ่งที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

 • Learning Journey Design

  รังสรรค์รูปแบบของเวิรค์ช็อปเฉพาะคุณ เป็นโอกาสสำหรับทีมในการแก้ปัญหาร่วมกันโดยทำแบบฝึกหัดกลุ่มที่ออกแบบมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

 • Expert knowledge

  เรียนรู้ผ่านมืออาชีพโดยผ่านการคิด วิเคราะห์ตัวอย่าง case study หรือ business case ต่างๆเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตลอดการอบรม

 • Customized Set up

  ครบเนื้อด้วยหาของหลักสูตรที่สร้างมาโดยผสาน การเรียนรู้ในเรื่องของ modern sales training และฝึกเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

Our Service

ถูกออกแบบเพื่อคลอบคลุมตามความต้องการพื้นฐานขององค์กรเพื่อช่วยยกระดับทักษะสาคัญของผู้เรียนในการปฎิบัติงานจริง

การฝึกอบรมสาหรับบุคคลทั่วไป

การฝึกอบรมสาหรับองค์กร

การฝึกอบรมเสมือนจริง

บล็อก/เพจ