SALES HUBCADEMY     Hub of Sales Academy รู้ครบจบเรื่องเซลล์ 

           ปัจจุบันพนักงานขายต้องทำงานหนักมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อไปถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ปรารถนานั่นคือ “การปิดการขาย” ดังนั้นการค้นหาความต้องการของลูกค้าเพื่อนำไปสู่โซลูชั่นส์ให้แก่ลูกค้า พนักงานขายจำนวนมากยอมรับกับแรงกดดันโดยเฉพาะด้านราคาและส่วนลด แทนที่จะมุ่งเน้นสำรวจความต้องการพื้นฐานของลูกค้าเพื่อรักษายอดขายและฐานลูกค้าเอาไว้ อย่างไรก็ตามมันก็จะเป็นเรื่องยากที่เติบโตในกลุ่มลูกค้าเดิม หากยังใช้วิธีการแบบเดิม สำหรับการฝึกอบรมที่นี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายจะแนะนำแนวทางที่และการสร้างคณค่าโดยผ่านการเรียนรู้แบบ Value Based Training และตัวอย่าง Business Case พร้อมกับคำปรึกษาในการเจรจาช่วยให้พวกเขาควบคุมผลลัพธ์ โซลูชั่นส์ให้แก่ลูกค้าโดยเชื่อมโยงมูลค่าของข้อเสนอกับความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า

สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมและการให้บริการอื่น                           

สามารถติดตามข่าวสารทางเว็บตไซด์และที่เพจของเรา

 • Value Based Training

  การเรียนรู้โดยการเน้นการสร้างคู่ค่าให้แก่องค์กรและปลูกฝังแนวคิดเชิงธุรกิจ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และพัฒนาศักยภาพของเราเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

 • Workshop Design

  รังสรรค์รูปแบบของเวิรค์ช็อปเฉพาะคุณ เป็นโอกาสสำหรับทีมในการแก้ปัญหาร่วมกันโดยทำแบบฝึกหัดกลุ่มที่ออกแบบมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

 • Expert knowledge

  เรียนรู้ผ่านมืออาชีพโดยผ่านกระบวนการที่เป็นระบบที่สามารถถ่ายทอดเล่าเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขี้น พร้อมกับทั้งเรียนรู้จากกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตลอดการอบรม

 • The Ultimate sales Tool kits

  ครบถ้วยด้วยสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ทั้งพร้อมด้วยแบบฝึกหัดที่จำลองสถานการณ์เพื่อมุ่งเน้นในการนำไปประยุกต์ใช้ ตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ การวางแผนรวมถึงการปฎิบัติในเนื้องานจริง

Training Service

ถูกออกแบบเพื่อคลอบคลุมตามความต้องการพื้นฐานขององค์กรเพื่อช่วยยกระดับทักษะสำคัญของผู้เรียนในการปฎิบัติงานจริง

EFFECTIVE COMMUNICATION IN WORKPLACE

หลักสูตรการสื่อสาร เพื่อความสำเร็จในองค์กร

MASTER OF FACILITATOR

หลักสูตรการถ่ายทอดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ

COMPELLING PREDENTATION

หลักสูตรการนำเสนองานเพื่อสร้างความประทับใจ

BUSINESS ENGLISH PRESENTATION

หลักสูตรการนำเสนองานเชิงธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)